Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oboznámenie účastníkov konania s obsahom odvolania proti rozhodnutiu sp. č.: OVZ-DS 28482/7552/2020-Bai na povolenie stavby Hromadná garáž - Podlavice stavebný objekt SO 05 Príjazdové komunikácie, umiestneného na pozemku parc. č. C KN1541/1 a 1541/169 v k.ú. Podlavice

29.04.2020 / Oznámenia iné

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)