Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

10499 Banská Bystrica - Suchý Vrch, rozšírenie NNK na pozemkoch: parc. KN-C č. 3703/7,3703/20,3703/17,3703/5,3703/6,3703/2, KN-E č. 661/1, 644/1, KN-C č. 4082/28,4082/27, 3695/34, KN-E č. 643/1 k.ú. Radvaň v lokalite Suchý Vrch - Banská Bystrica

06.05.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)