Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení vyšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v zneni Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. 1/2019 o určeni vyšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banska Bystrica

07.05.2020 / Oznámenia iné

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)