Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: Ďumbierska 13 (KN-C 1312, k.ú. Sásová); Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks lipa - 86 cm; Odôvodnenie žiadosti: Strom sa nakláňa a tlačí na betónový pilier oplotenia. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 18.05.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania

07.05.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)