Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou - Jajcayová Cambelová Lucia, Ďuračová Františka, Ďuračová Michaela, Ďurač Šimon, Ďurač Mário Marek, Ďuračová Monika, Húsenica Maroš

12.05.2020 / Doručenie / uloženie písomnostii

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)