Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: Jakubská cesta (KN-C 373/1, k.ú. Kostiviarska). Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks orech kráľovský - 210 cm. Odôvodnenie žiadosti: Ohrozuje majetok a bezpečnosť občanov. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 22.05.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

14.05.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)