Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Betónový múr a Prístrešok na auto na pozemkoch parc. č. CKN 1905/2 a 1906/3 v katastrálnom území Sásová, obec Banská Bystrica

18.05.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)