Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č................. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - zmeny a doplnky č. 5 - príloha č. 9 VZN

21.05.2020 / Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)