Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Stavebné úpravy v byte č. 32, ktorý sa nachádza na 8. poschodí, vchod č. 4, v obytnom dome s.č. 6458, evidovaný na parcele KN C č. 1541/43, k.ú. Podlavice.

25.05.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)