Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2019 o určení vyšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení neskorších zmien

27.05.2020 / Oznámenia iné

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)