Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTH_BB_NOVA_15-21_KBV, ktorá je umiestnená na pozemkoch ako líniová stavba v kat. úz. Radvaň, Fončorda - ulice Nová a Slnečná v Banskej Bystrici.

01.06.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)