Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: Podlavická cesta 75 (KN-C 714, k.ú. Podlavice). Rozsah požadovaného výrubu: 2 ks smrek (133 cm, 94 cm). Odôvodnenie žiadosti: Dôvodom je ochrana majetku a zdravia. Stromy sú v blízkosti rodinného domu a susedovho plotu, zasahujú do elektrického vedenia a pri silnom vetre sa nebezpečne nakláňajú nad rodinný dom a susedov pozemok. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 10.06.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

02.06.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)