Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Stavebné úpravy bytu č. 21, 5.posch. v bytovom dome so súpis. č.1401, postavenej na pozemku parc. KN-C č.3878 v kat. úz. Radvaň, na ul. THK 5 v Banskej Bystrici.

08.06.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)